OFFICE ให้เช่า ขนาดเท่า ตึกแถว 6 ห้อง

  • ความกว้าง 24m x ความลึก 35m
  • ชั้น 1 840 ตรม. ค่าเช่า 120,000
  • ชั้นลอย (1.5) 624 ตรม.ค่าเช่า 60,000
  • ชั้น 2 840 ตรม. ค่าเช่า 80,000
  • ชั้น 3 840 ตรม. ค่าเช่า 80,000
  • ชั้น 4 840 ตรม. ค่าเช่า 149,000
  • มัดจำ 3 เดือน ล่วงหน้า 1 เดือน ต่อสัญญาทุกๆ 3 ปี ขึ้น 5% ของค่าเช่า

  สอบถามข้อมูลสินทรัพย์เพิ่มเติม