ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (สค1,นส.2,นส.3,นส.3ก,นส.4 โฉนดที่ดิน)

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน มีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ส.ค1 น.ส 2  น.ส 3  น.ส 3ก คืออะไร ที่ดินมีหลายประเภทและใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน เช่น ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม เป็นต้นที่ดินแต่ละประเภท จะมีเอกสารสิทธิ์ หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดินที่แตกต่างออกไปด้วยกันได้แก่

เอกสารสิทธิ์ที่ดินแบบต่างๆ

1. ส.ค1  คือใบแจ้งการครอบครองที่ดิน ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความต่อทางราชการได้ว่า กำลังครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ แต่ไม่ใช่หนังสือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและใช้โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ใช้เพียงสละการครอบครองที่นั้นแก่ผู้รับโอนเท่านั้น

2. น.ส2  คือใบจอง คือ หนังสือแสดงความยินยอมให้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินได้ชั่วคราว ผู้มี น.ส 2 ต้องทำประโยชน์ในที่ดินให้ได้อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ ของที่ดินที่จัดให้ภายใน 3 ปี เมื่อทำได้ตามเงี่อนไข จึงมีสิทธิ์ขอออก น.ส 3 หรือ น.ส3ก หรือโฉนดที่ดินได้ทั้งนี้สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้่

3. น.ส 3  คือ หนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้วแต่มีเพียงสิทธิ์ครอบครองไม่มีกรรมสิทธิ์ โดยหนังสือเป็นแบบธรรมดามีการรังวัด และจัดทำแผนที่ของที่ดิน

4. น.ส 3ก เหมือนกับ น.ส3 แต่ต่างที่มีการรังวัด และจัดทำแผนที่ของที่ดินจากภาพระวางรูปถ่ายทางอากาศ

 

DPW Property นายหน้าอสังหา มืออาชีพ พร้อมดูแลครบวงจร

 

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดิน

หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ระบุถึงโฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่มีตราประทับว่า ได้ทำประโยชน์แล้ว ผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดจะถือว่า มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นอย่างสมบูรณ์

  • สปก. ครุฑสีน้ำเงิน เป็นหนังสือที่ดินทำกินห้ามโอนเปลี่ยนมือ
  • นส.3 จะมีครุฑสีดำ อนาคตสามารถออกเป็นโฉนดได้ สามารถซื้อขาย จำนองได้ แต่ตอนจะขายต้องประกาศว่าจะว่าจะขายล่วงหน้าหนึ่งเดือนถ้าไม่มีคนคัดค้านมี เหตุผลก็สามารถออกได้ ถ้าคนคัดค้านไม่มีหลักฐานจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จ
  • 

นส.3 ก. ครุฑเขียว สามารถซื้อขาย จำนองได้ ตอนขายไม่ต้องประกาศ

โฉนด
  • นส.4 ครุฑสีแดง สามารถซื้อขาย จำนองได้ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

สรุป

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เป็นเรื่องที่เราควรจะมีความรู้เอาไว้ หากคิดจะทำการซื้อขาย หรือทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพราะจะได้ช่วยให้ท่านใช้งานได้อย่างถูกประเภท และไม่โดนหลอกให้ซื้อที่ดินที่ไม่สามารถโอนได้ เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ ดังนั้นการที่ท่านให้ นายหน้าอสังหา ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยท่านดูแลเรื่องสินทรัพย์ก็น่าจะเป็นประโยชน์กว่าไม่น้อย

 

DPW Property นายหน้าอสังหา มืออาชีพ พร้อมดูแลครบวงจร